John W. Doull, Bookseller, Inc.

Quick Search

Author/Illustrator
Title
Words appearing in our descriptions
Keyword(s)
 
 
 
 

VIDOS, B.E. Listings

If you cannot find what you want on this page, then please use our search feature to search all our listings.

Click on Title to view full description

 
1 VIDOS, B.E. Handboek Tot De Romaanse Taalkunde
1956, 
VIDOS, B.E. Handboek Tot De Romaanse Taalkunde. L.C.G. Malmberg, 's-Hertogenbosch, 1956. Pp [i]-xix,(1),[1]-409,(3). Index. 8vo, white wrappers, French flaps. Inhoud: Eerste deel. 1). Methodologische beschouwingen. 2). Het ontstaan van de Romaanse taalkunde. 3). De Romaanse taalkunde als historischewetenschap - De comparatief-historische methode. 4). De Romaanse taalkunde in de XXe eeuw. A). Taalgeographie. B). De idealistische methode. C). Taal en spraak - Synchronische en diasynchronische taalbeschouwing. D). Structu rele taalbeschouwing - Phonologie - Structuralisme. 5). Terugblik en vooruitzicht (met betrekking tot de methodologie. II). Tweede deel. 1). De benamingen Romanus, Románia, enz. 2). Het ontstaan der Romaanse talen. A). De romanisatie. B). Het Latijn. C). Substraat en superstraat. D). Het verkeer. E). Het Christendom. F). Samenvattende beschouwingen omtrent het ontstaan derRomaanse talen. 3). De variëteiten van het Romaans. 4). Romaanse dialecten en Romaanse talen. A). Dialect en taal. B). Grenzen. C). Classificatie. D) . De Romaanse dialecten. E). De Romaanse talen. F). Slotbeschouwingen over Romaanse dialecten en Romaanse talen. 5). Karakteristiek der Romaanse talen. 6). Latijns-Romaanse affiniteit. Met bibliografische aantekeningen en alfabetisch register. Rubbed and spotted, tear to spine and bottom edge, some pencil underlining, else good. 35.00

Price: 35.00 CDN
Add to Shopping Cart
 
 
2 VIDOS, B. E. Handboek tot de Romaanse Taalkunde
L. C. G. Malmberg, 'S-Hertogenbosch, 1956, 
VIDOS, B. E. Handboek tot de Romaanse Taalkunde. 'S-Hertogenbosch : L. C. G. Malmbergm 1956. Pp (6),[vii]-xix,(3),[3]-409,(3). Index. 8vo, cream card covers, lettered in black and brown. "Dit handboek komt voort uit de colleges van Prof. Dr. B. E. Vidos, gehouden aan de Universiteit Nijmegen. Het isbestemd voor Nederlandse romanisten, maar eveneens voor een taalkundig en filologisch geschoold Nederlands publiek vanniet-romanisten, datbelangstelling heeft voor de Romaanse taalkunde en de Romaanse talen. Het beoogt de lezer aan de hand van een systematisch en helder betoog de grondbegrippen vanhet vak uiteen te zetten, hem in staat te stellen doorte denken op methode , problemen en resultaten van de Romaanse taalkunde en hem ten slotte met de hulp van methodologisch- bibliografische aanwijzingen voldoende op de hoogte te stellen, om zich in de problemen van het vak te kunnen verdiepen. Opeen culturele basis ontworpen en in de hoogste mate methodologisch uitgewe rkt, is het tot nu toe bet enige handboek waarin de Romaanse taalkunde vanuit eencultuurhistorisch standpuntwordt beschouwd, en waarin aan de hand vantakijke voorbeelden alle methodologische aspecten van het vak uitvoerig ui teengezet en besproken worden. Daatom is niet alleen aan de historische en andere methoden, maar ook aan de fonologie en aan de structured taalbeschouwing een uitgebreid hoofdstuk met uitvoerige bibliogransche gegevens gewijd, wat deze tot nu toe in geen enkel hand-boek der Romaanse taalkunde deel is gevallen. [...]" (from the flaps). Text in Dutch. Covers spotted and browned, tear to top spine, front cover detaching, some underlining in pencil, else goood. As is. 35.00

Price: 35.00 CDN
Add to Shopping Cart
 
 

 


Questions, comments, or suggestions
Please write to [email protected]
Copyright©2018. All Rights Reserved.
Powered by ChrisLands.com

 

 

cookie