Isoglossen Rond Maastricht in de Dialecten van Belgisch en Nederlandsch Zuid-Limburg

By: TANS, Jean Guillaume Hubert

Price: $40.00

Quantity: 1 available


TANS, Jean Guillaume Hubert. Isoglossen Rond Maastricht in de Dialecten vanBelgisch en Nederlandsch Zuid-Limburg . Academisch proefschrift ter verkri jging van den graad van Doctor in de letteren en Wijsbegeerte aan de R.K. Universiteit te Nijmegen, op gezag van den Rector Magnificus Dr. Dr. FransesO.F.M., Hoogleeraar in de faculteit der Godgeleerdheid, volgens besluit va n den Academischen Senaat in het Openbaar te verededigen op Vrijdag 28 October 1938 des namiddags om 4 uur door Jean Guillaume Hubert Tans. Maastricht: Uitgevers-mij Gebrs. van Aelst, 1938. Pp. [i]-246,(2). 8vo, printed browncard covers. The text of this dissertation is in Dutch. Covers browned and spotted, edge nicking, minor wormholing to bottom edge, else vg. 40.00

Title: Isoglossen Rond Maastricht in de Dialecten van Belgisch en Nederlandsch Zuid-Limburg

Author Name: TANS, Jean Guillaume Hubert

Categories: 41,

Publisher: Uitgevers-mij Gebrs. van Aelst, Maastricht, 1938,:

Seller ID: 75601

Keywords: NETHERLANDS HOLLAND LANGUAGE LINGUISTICS ZUID-LIMBURG DUTCH,