Keyword:POLAND POLISH HISTORY MILITARY MEDIEVAL BORDERS

Sort

Showing 1-1 of 1

Obronnosc Polskiej Granicy Zachodniej w Dobie Pierwszych Piastów

By: LECIEJEWICZ, Lech (redaktor tomu / edited by) Prace Komisji Archeologicznej, Nr. 1)

Price: $35.00

Publisher: Zaklad Narodowy imienia Ossolinskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, 1984, ISBN:8304014823:

Seller ID: 61124