Search Results

Showing 361-380 of 460

Some Myths and Tales of the Ojibwa of Southeastern Ontario

By: RADIN, Paul Geological Survey Memoir 48, No. 2 Anthropological Series)

Price: $50.00

Publisher: Government Printing Bureau, Ottawa , 1914,:

Seller ID: 64354


Sosunki Polsko-Wloskie w latach 1918-1940. pbk.

By: SIERPOWSKI, Stanislaw

Price: $35.00

Publisher: Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 1975,:

Seller ID: 81786


Soviet - East German Military Alliance. First Edition in dustjacket

By: MACGREGOR, Douglas A.

Price: $35.00

Publisher: Cambridge University Press, Cambridge [et al], 1989, ISBN:0521365627:

Seller ID: 113372


Soviet Allies : The Warsaw Pact and the Issue of Reliability. First Edition

By: NELSON, Daniel N., (ed.). RICE, Condoleeza

Price: $50.00

Publisher: Westview Press, Boulder & London, 1984, ISBN:0865313598:

Seller ID: 114890


Soviet Bloc Merchant Ships. ex-lib, no dj.

By: BOCK, Bruno and Klaus BOCK BOCK, Klaus BROADWIN, John A. (trans.)

Price: $12.00

Publisher: Naval Institute Press, 1981, ISBN:0870216694:

Seller ID: 83514


Soviet Bloc Merchant Ships. US in dj.

By: BOCK, Bruno and Klaus BOCK BOCK, Klaus BROADWIN, John A. (trans.)

Price: $25.00

Publisher: Naval institute press, Annapolis, md, 1981, ISBN:0870216694:

Seller ID: 90609


Soviet Communists in Power : A Study of Moscow During the Civil War, 1918-21. First Edition in dustjacket.

By: SAKWA, Richard. Studies in Soviet History & Society.

Price: $100.00

Publisher: Macmillan, Basingstoke, Hampshire and London, 1988, ISBN:0333398475:

Seller ID: 114602


Soviet-Polish Relations, 1917-1921. First Edition in dustjacket

By: WANDYCZ, Piotr S. Russian Research Center Studies, 59

Price: $40.00

Publisher: Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1969,:

Seller ID: 115464


Spoleczenstwo Drugiej Rzeczypospolitej: 1918-1939. pbk.

By: ZARNOWSKI, Janusz

Price: $40.00

Publisher: Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, Warsaw, 1973,:

Seller ID: 77302


Spoleczenstwo Polskie i Próby Wznowienia Walki Zbrojnej w 1833 Roku. in pale green dj.

By: ZALIWSKI, Józef) Polskie Ruchy Spoleczno-Polityczne i Zycie Literackie, 1832-1855)

Price: $100.00

Publisher: Zaklad Narodowy imienia Ossolinskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, 1984, ISBN:8304014793:

Seller ID: 60779


Spór o Napoleona we Francji i w Polsce. in white dj.

By: ZAHORSKI, Andrzej

Price: $50.00

Publisher: Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 1974,:

Seller ID: 61155


Spotkanie z Minionymi Latami

By: HOEL, Sigurd Seria Dziel Pisarzy Skandynawskich) BYCZEWSKA, Krystyna (tlumaczyla)

Price: $12.00

Publisher: Wydawnictwo Poznanskie, Poznan, 1970,:

Seller ID: 61136


Sprzysiezenie Jakuba Jasinskiego. in white-spined dj.

By: SULEK, Zdzislaw JASINSKI, Jakub)

Price: $60.00

Publisher: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa, 1982, ISBN:8311068224:

Seller ID: 60992


Stanislaw Nalecz Malachowski 1736-1809. pbk.

By: SZYNDLER, Bartlomiej

Price: $40.00

Publisher: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warsaw, 1979,:

Seller ID: 77077


Starozytna Litwa: Ludy i Bogi: Szkice historyczne i mitologiczne. in dj.

By: BRUCKNER, Aleksander JASKANIS, Jan

Price: $50.00

Publisher: Wydoawnictwo Pojeziere, Olsztyn, 1984,:

Seller ID: 76972


State Building in Revolutionary Ukraine : A Comparative Study of Governments and Bureaucrats, 1917-1922

By: VELYCHENKO, Stephen

Price: $40.00

Publisher: University of Toronto Press, Toronto, 2011, ISBN:9781442641327:

Seller ID: 98076


Image for Steps. First British Edition in dustjacket

Steps. First British Edition in dustjacket

By: KOSINSKI, Jerzy

Price: $50.00

Publisher: Bodley Head, London, 1969,:

Seller ID: 34757


Struktura Polskiej Emigracji Politycznej w Szwajcarii w Latach Szescdziesiatych XIX wieku

By: FLORKOWSKA, Halina Prace Komisji Nauk Historycznych, 37

Price: $15.00

Publisher: Zaklad Narodowy imienia Ossolinskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wroclaw, 1976,:

Seller ID: 77878


Image for Studia i Materialy do Dziejów Suwalszczyzny.  in green dj.

Studia i Materialy do Dziejów Suwalszczyzny. in green dj.

By: ANTONIEWICZA, Jerzego (edited by) Prace Bialostockiego Towarzystwa Naukowego, Nr 4)

Price: $100.00

Publisher: Bialostockie Towarzystwo Naukowe, Bialystock, 1965,:

Seller ID: 61000


Studia nad Dziejami Slowianszczyzny, Polski i Rusi w Wiekach Srednich. pbk.

By: LOWMIANSKI, Henryk Uniwersytet imiena Adama Mickiewicza w Poznaniu, Seria Historia 113)

Price: $50.00

Publisher: Uniwersytet Adam Mickiewicz, Poznan, 1986,:

Seller ID: 81362